Downloadable documentsk

MAGYARUL 

Downloadable documentsk

COMPLAINT HANDLING POLICY

Jelen belső szabályzat társaságunk működésével, tevékenységével kapcsolatos panaszügyek elbírálásának, kivizsgálásának és a panasz orvoslásának eljárási rendjét írja le. Célunk, hogy a felmerült problémák, viták legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten kerüljenek megoldásra.

Panaszkezelési szabályzatunk 1. számú melléklete az a nyomtatvány, amelynek kitöltése és részünkre történő visszaküldése indítja el azt a folyamatot, amely a szabályzatban foglaltak szerint eleget tesz a bejelentésben foglalt problémák orvoslására.
OTHER DOCUMENTS

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról


1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról


2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról


17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről


Adatlap bérgarancia igényléshez


1. sz. melléklet a 106/1995. (IX.8.) Kormányrendelethez (környezetvédelmi nyiletkozat)


Hírek
2017. 07. 25.