Árverési Hirdetmény

A Zala Megyei Kormányhivatal nyilvános árverést hírdet a Zrínyi Mgtsz. vagyonrendezési eljárásának keretében a Dobri 01058/5 hrsz-ú külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megismételt árverése tárgyában.

Árverés időpontja: 2022. január 18.