Archive:

Felhívás külföldi hitelezők felé a követelések bejelentésére

A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009 (VIII. 31.) IRM rendelet tartalmazza – több idegen nyelven – az EK rendelet 40. cikk szerinti értesítéshez szükséges tartalmi és formai elemeket, így az értesítések előkészítése során e rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A 38/2009 (VIII. 31.) IRM rendelet letöltése

Az eljárás lefolytatását az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2015/848/EU rendelete szabályozza.

Európai Parlament és a Tanács 2015/848/EU rendeletének letöltése

Felszámolási törvény módosítása miatti változások

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a 2021. évi LXX. törvénnyel módosításra került, a Cstv. 46 §-a kiegészült a (7a)-(7c) bekezdéssel.

A (7a) bekezdés szerint fizetendő – követelés tőkeösszegének 0,5 %-os (legalább 5.000 Ft és legfeljebb 40.000 Ft) – vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési költségátalány összegét társaságunk, a HELP Kft. OTP Bank NyRt-nél vezetett 11749008-20177968 számú elkülönített, letéti számlájára kell megfizetni (a bírósági ügyszámra történő hivatkozással).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy bejelentett hitelezői igényük nyilvántartásba vételének feltétele a regisztrációs díj megfizetése mellett a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési költségátalány átutalása is.