Felszámolási törvény módosítása miatti változások

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a 2021. évi LXX. törvénnyel módosításra került, a Cstv. 46 §-a kiegészült a (7a)-(7c) bekezdéssel.

A (7a) bekezdés szerint fizetendő – követelés tőkeösszegének 0,5 %-os (legalább 5.000 Ft és legfeljebb 40.000 Ft) – vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési költségátalány összegét társaságunk, a HELP Kft. OTP Bank NyRt-nél vezetett 11749008-20177968 számú elkülönített, letéti számlájára kell megfizetni (a bírósági ügyszámra történő hivatkozással).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy bejelentett hitelezői igényük nyilvántartásba vételének feltétele a regisztrációs díj megfizetése mellett a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési költségátalány átutalása is.