Felhívás külföldi hitelezők felé a követelések bejelentésére

A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009 (VIII. 31.) IRM rendelet tartalmazza – több idegen nyelven – az EK rendelet 40. cikk szerinti értesítéshez szükséges tartalmi és formai elemeket, így az értesítések előkészítése során e rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A 38/2009 (VIII. 31.) IRM rendelet letöltése

Az eljárás lefolytatását az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2015/848/EU rendelete szabályozza.

Európai Parlament és a Tanács 2015/848/EU rendeletének letöltése